De letter K

Voor iedereen die het fout doet:

Mijn naam spel je met een K

Oftewel, het is

Branko Collin

Dus schrijf het nooit meer verkeerd, Jann, Pyt en Claaz!

--------------------------------------

de letter "k"

De elfde letter van het alfabet
Dat is een heel gewichtige
Omdat ie op ons leven wel een hele grote stempel zet
Ik kom tot de conclusie
Ook al is het een voorzichtige
De letter k is eigenlijk de letter van de wet

Kijk!
De letter k die staat voor kerk
De letter k die staat voor kroeg
De letter k die staat voor kut en kapitaal
En al die zaken houden onderling verband
Dat zegt genoeg
Ze zijn als het ware één familie allemaal

(Robert Long, van de plaat "Homo Sapiens" uit 1979)


Terug naar huis
Pagina laatst veranderd op 11 februari 1997. Zend Uw op- of aanmerkingen aan mij.