Eeuwig september

Traditioneel kwamen vroeger in september veel nieuwe mensen op het Internet. In september begon immers een nieuw collegajaar en kregen de verse eerstejaars aan universiteiten over de hele wereld hun eerste Internet-account.

Deze nieuwelingen wisten vaak weinig van de mores van Usenet af en gedroegen zich nogal eens -al dan niet met opzet- als olifanten in de spreekwoordelijke porseleinkast.

In 1993 sloot de grote Amerikaanse provider AOL aan op het Internet. Daarmee zou het voortaan eeuwig september zijn.

De voortdurende stroom van nieuwelingen die zich slecht gedragen, heeft sommige mensen doen besluiten dat het Internet feitelijk dood is, getuige de alt.destroy.the.internet-FAQ (HTML, Engels, 6 kB).

Anderen zagen het niet zo somber in, maar ook zij meenden dat het minder plezierig begon te worden op Usenet. Zo hebben enkele abonnee's van nl.misc besloten om de bui niet af te wachten en op 31 augustus 1993 de nieuwsgroep nl.eeuwig.september opgericht. In nl.eeuwig.september (afgekort tot NES) zijn alle onderwerpen toegestaan. Gedraag je je echter als een hork, wees dan niet verrast als er een ton stront over je wordt uitgestort.

Wie graag eerst het een en ander af wil weten van NES, kan zich orienteren op de pagina's van ACE of mme. Txt.

NESsers kunnen op mijn pagina's nog steeds de Jape-page bewonderen.


Naar huis.
Pagina laatst veranderd op 20 december 1998. Zend Uw op- of aanmerkingen aan mij.